HOME 

 

СЕФОВИ

Алфа Банка на своите клиенти им нуди и можност за изнајмување сефови, како за физички така и за правни лица. Сефовите се наоѓаат во Централата на Алфа Банка на Даме Груев бр.1.


Сефовите се со европски квалитет, со стандарди кои ги имаат само врвните светски банки. Клиентите имаат максимална дискреција и тајност при ракувањето со својот сеф.


Банката располага со 3 големини на сефови.

Димезии на сефовите

Цена за едногодишно користење со вкалкулиран ДДВ

7,80 х 25,50 х 61,10 см.

944,00 ден.

13,10 х 25,50 х 61,10 см.

1.180,00 ден.

26,50 х 25,50 х 61,10 см.

1.770,00 ден.

Информации: Сектор за работа со население
Телефон: 3289 410, 3289 409


 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]